Welcome to Sacred Heart Parish

Msgr. Daniel J. Plocharczyk, Pastor/Proboszcz
Rev. Stanisław Dudek
Rev. Peter S. Sobiecki, Senior Priest/Emeryt

Rev. William Baldyga, Senior Priest/Emeryt

Deacon Jacek Muszyński

           CONFIRMATION DATE ANNOUNCEMENT/DATA NA BIERZMOWANIE

Confirmation will take place on Saturday, September 9 at 11:00 am. The main celebrant will be Bishop Christie Macaluso.

 

Bierzmowanie będzie w sobotę 9-go września o godz. 11 rano. Głównym celebrantem bęzie Biskup Christie Macaluso.