Welcome to Sacred Heart Parish

Msgr. Daniel J. Plocharczyk, Pastor/Proboszcz
Rev. Stanisław Dudek
Rev. Peter S. Sobiecki, Senior Priest/Emeryt

Rev. William Baldyga, Senior Priest/Emeryt

Deacon Jacek Muszyński

 

CHRISTMAS CONFESSION
SPOWIEDŹ NA BOŻE NARODZENIE

Wednesday, Dec. 20 at 6:00 p.m.

Thursday & Friday- Dec. 21-22: 

 4-5 p.m. and 6:00 p.m.

Saturday, Dec. 23-7-8 a.m.(lower church) and 6:30 p.m.

 

 

Środa, 20 grudnia o godz. 6-ej wieczorem.

Czwartek, piątek 21-22 grudnia od  4-5 po poł. i 6:30 wiecz.

Sobota, 23 grudnia od 7-8 rano( w dolnym kościele) i o 6:30 wieczorem.

 

 CHRISTMAS MASS SCHEDULE

MSZE ŚW. NA BOŻE NARODZENIE

 

Monday  Midnight Mass in Polish at midnight

Poniedziałek, Msza św. tzw. Pasterka o północy

English Masses Christmas morning: 8:30(up) & 10:00 a.m.

(Boże Narodzenie-Msze Św. po angielsku o 8:30 i 10:00 rano).

 

Polish Masses Christmas morning: 7:15, 8:30(dw) and 11:30 a.m.

(Boże Narodzenie-Msze Św. po polsku o 7:15, 8:30 i 11:30 rano).

THERE IS NO 6:15 A.M. MASS ON CHRISTMAS DAY!

Nie będzie Mszy Św. o godz. 6:15 rano w dzień Bożego Narodzenia.